Werkwijze van Brein en Brood

Smakelijke interventies

Voorafgaand aan workshop vindt een intakegesprek plaats. In dit gesprek wordt nagegaan in welk toepassingsgebied de klant vooral geïnteresseerd is.Eventueel worden voorbereidingsopdrachten gegeven en/of ontwikkelingsinstrumenten en (persoonlijkheids)vragenlijsten ingezet. Na dit intakegesprek wordt de workshop op maat gemaakt voor de door de klant ingebrachte vraagstelling.

Tijdens de workshop wordt de theorie gerelateerd aan voorbeelden uit de praktijk en het beleid van de organisatie. Inzichten worden vergroot via concrete oefeningen. Waarbij wij werken met zintuiglijke waarnemingen en ervaringen die verbindingen leggen in uw verschillende hersengebieden zodat het leren gemakkelijker wordt en uw ontwikkeling sneller gaat.

Omdat de adviseurs en trainers bij Brein en Brood beschikken over tientallen jaren ervaring met het werken met groepen en individuen beschikken zij over veel interventiemogelijkheden, methoden, technieken, (rollen)spelen, testen en horeca ervaring.

Na het traject is het mogelijk vervolgafspraken te maken.