Brein, Brood en Belemmeringen

Brein, Brood en Belemmeringen: omgaan met weerstand.

Kunt u goed met weerstand omgaan? Word u wel eens geconfronteerd met mensen die:
• U met onnodige details overladen?
• Zwijgen en/of lange stiltes hanteren?
• Voortdurend “ja, maar…” zeggen?
• Ontwijkende antwoorden geven?

Wanneer u het gevoel heeft niet verder te komen met het gesprek dan is er waarschijnlijk sprake van weerstand bij de betrokkenen. Heel veel leidinggevenden, verkopers, commerciële medewerkers, personeelsfunctionarissen vinden het lastig om met weerstanden om te gaan, bij mensen en teams. Weerstand is echter een vast ingrediënt van ons leven. Iets waar we niet om heen kunnen en zelfs niet zonder kunnen. Inzicht krijgen waarom mensen weerstand hebben en hoe hier mee om te gaan is een smakelijk menu in deze workshop.

Bij alle veranderingen (groot of klein) komen we weerstand tegen. Dit is een natuurlijk proces. Een systeem (organisatie, familie, team, individu) streeft in principe naar handhaven van de status quo. Mensen zijn vaak bang voor verandering omdat dit onzekerheid met zich meebrengt. Omgaan met weerstand is vaak moeilijk omdat emoties een rol gaan spelen of de overhand hebben. Het is vaak nodig de emoties te reduceren voor de weerstand omgebogen kan worden. Daarna zijn er verschillende mogelijkheden. Wij dienen u die mogelijkheden op die het beste passen gegeven de situatie.

Hoe? In onze workshops ontwikkelen we samen met de voor u best passende methoden en strategieën. Hiervoor gebruiken wij eten als metafoor voor leerprocessen. Hierdoor leert u op een smaakvolle manier om te gaan met weerstanden.

Uw leerproces wordt ondersteund door ervaringen als: zien, proeven, voelen, en ruiken. Eten is volgens ons een belangrijke handeling in het leven. Eten verbindt zintuiglijke ervaringen, beelden, mensen, vergemakkelijkt het leren en versterkt de ontwikkeling. Wij laten zien hoe u met weerstanden om kunt gaan met behulp van de laatste ontwikkelingen in de neurologie en psychologie.

Inhoud:
• Herkennen van weerstand.
• Oorzaken van weerstand.
• Weerstand en emoties.
• Ervaringen uit uw praktijk.
• Verschillende manieren om met weerstand om te gaan.

Resultaat:
• U kunt weerstand herkennen en begrijpen.
• U kunt omgaan met de emoties die bij weerstand voorkomen.
• U kunt de verschillende manieren van weerstand uit uw eigen praktijk benoemen..
• U kunt op verschillende manieren reageren bij weerstandsvormen.

Bel ons wanneer u meer wilt weten.