Brein, Brood en Betrokkenheid

Brein, brood en betrokkenheid.

Wij bieden verschillende workshops voor medezeggenschaps en participatieorganen aan. Wat ons onderscheidt van andere opleidingsinstituten is onze aanpak. In onze workshops gebruiken wij eten als metafoor voor leerprocessen. Hierdoor verbetert u op een smaakvolle manier de resultaten van uw ontwikkeling.

Deze ontwikkeling start met de introductie in de WOR (basis). Bent u nieuw in de medezeggenschap? Dan is het belangrijk te begrijpen hoe de medezeggenschap werkt. Kennismaken met de (spel)regels, weten wat de ondernemingsraad wel en niet kan bereiken is een voorwaarde om de medezeggenschap vorm te geven. In deze basiscursus leggen wij u de hoofdlijnen van de Wet op de Ondernemingsraden uit. Ook bespreken wij de positie en invloed van de ondernemingsraad bij de besluitvorming binnen de organisatie. Wij maken voortdurend een vertaalslag van de regelgeving naar uw praktijk. Dit doen wij met behulp van voedsel en eten. Eten is volgens ons een belangrijke handeling in het leven. Eten verbindt zintuiglijke ervaringen, beelden, mensen, vergemakkelijkt het leren en versterkt de ontwikkeling.

In deze workshop leert u:
• Het formele kader van de WOR: welke rechten en plichten heeft de OR?
• Wat de positie en rol van de OR is tijdens de besluitvorming binnen de organisatie?
• Wat kan en wil de OR bereiken?
• Hoe de OR om kan gaan met de bestuurder en achterban?

Aan het einde van de workshop:
• Bent u in staat de hoofdlijnen van de wet te benoemen en te vinden in de wet.
• Kunt u de belangrijkste bevoegd en verantwoordelijkheden benoemen en globaal uitleggen.
• Kunt u het onderscheid aangeven tussen het advies en instemmingsrecht.
• Kunt u de positie van de OR in de relatie tot de bestuurder en achterban aangeven.
• Krijgt u handvatten om uw rol binnen de OR te vinden.
• Bent u in staat een zinvolle bijdrage te leveren aan de medezeggenschap.

Dit alles wordt ondersteund door smakelijke versnaperingen die de leerprocessen ondersteunen.

Wilt u meer weten over de andere mogelijkheden voor ondernemingsraden en workshops? Neem contact met ons op.