Brein, Brood en Bouwen

Brein en Brood: bakken en bouwen aan uw team.

In allerlei organisaties blijft het werken in teams een heel belangrijke factor om resultaten te behalen. Werken in een team geeft veel voordelen. Er is meer kennis en informatie beschikbaar, je kunt ‘klankborden’ en het is voor veel mensen plezieriger om met anderen samen te werken. Werken in een team lijkt zo alleen maar voordelen op te leveren.

De praktijk is vaak weerbarstiger. Wanneer mensen met elkaar samenwerken hoeven ze nog geen team te vormen. Ook zijn de resultaten vaak minder dan verwacht. Het ontwikkelen van een team vraagt tijd. Teams kunnen effectiever worden wanneer er aandacht is voor hun inrichting, ontwikkeling en wanneer er sprake is van een leerproces.

In deze vijf uur durende workshop biedt Brein en Brood u een inspirerend dagdeel aan waarin uw team gemotiveerd wordt te werken aan hun groepsontwikkeling zodat er effectievere resultaten behaald kunnen worden. Deze effectiviteit van een team wordt bepaald door verschillende factoren. In de workshop worden deze factoren uitgelegd en zullen de teamleden deze toepassen in de praktijk op een inspirerende smakelijke wijze.
Hoe?

In een voorgesprek bespreken wij met u om welk team het gaat en welke belangrijke thema’s er spelen binnen het dit team. Wij ontwikkelen dan voor uw team een workshop. In deze workshop gebruiken wij eten als metafoor voor leerprocessen. Samen met uw mensen zult u deze culinaire reis voorbereiden, bakken en braden, ervaren en evalueren. Een leerproces dat u niet snel meer zult vergeten.